المستجدات

11 يناير 2021
<p>Voir ce lien: <a href="https://www.educanada.ca/scholarships-bourses/can/institutions/study-in-canada-sep-etudes-au-canada-pct.aspx?lang=fra">https://www.educanada.ca/scholarships-bourses/can/institutions/study-in-canada-sep-etudes-au-canada-pct.aspx?lang=fra</a></p> المزيد...
14 ديسمبر 2020
<p><img src="/storage/app/media/uploaded-files/001.jpg" style="width: 709px;" class="fr-fic fr-dib" data-result="success"></p></p> المزيد...
11 ديسمبر 2020
<p><img src="/storage/app/media/uploaded-files/129186171_10224445508515976_5426858414413592665_o.jpg" style="width: 576px;" class="fr-fic fr-dib" data-result="success"></p></p> المزيد...
02 ديسمبر 2020
<p><img src="/storage/app/media/uploaded-files/Num%C3%A9risation_20201130.jpg" style="width: 718px;" class="fr-fic fr-dib" data-result="success"></p></p> المزيد...
18 سبتمبر 2020
<p><img src="/storage/app/media/uploaded-files/avis%2020200001-page-003.jpg" style="width: 527px;" class="fr-fic fr-dib" data-result="success"></p></p> المزيد...
18 سبتمبر 2020
<p><img src="/storage/app/media/uploaded-files/avis%2020200001-page-001.jpg" style="width: 478px;" class="fr-fic fr-dib" data-result="success"></p></p> المزيد...
<p><img src="/storage/app/media/uploaded-files/Avis%20publication%20arcticle.jpg" style="width: 592px;" class="fr-fic fr-dib" data-result="success"></p> <p><strong>Il est porté à la connaissance des doctorants inscrits en première année (2019-2020) qu'ils doivent présenter au moins un</strong><strong> <strong>article scientifique, publié dans une revue scientifique à comité de lecture ou mieux encore indexée.</strong></strong></p> <p><strong>La soutenance ne saurait avoir lieu sans cet article qui fait, désormais, partie intégrante du dossier de soutenance.</strong></p> <p><strong> </strong></p> <p><strong> </strong></p> <p align="center" dir="RTL"><strong>La directrice de l'école doctorale</strong></p> <p align="center" dir="RTL"><strong>Basma Nouha CHAOUCH</strong></p> <p> <br></p></p></p> المزيد...